Επικοινωνία

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης απευθύνεται σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους της HELLENiQ ENERGY, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την επίδοσή της στους τομείς της Εταιρικής Υπευθυνότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Καλωσορίζουμε κάθε πρόταση ή σχόλιο που μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την αμφίδρομη επικοινωνία μας. Τα όποια σχόλια σας μπορούν να αποσταλούν στην παρακάτω διεύθυνση.

Στοιχεία Επικοινωνίας
HELLENiQ ENERGY
Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων Ομίλου
Διεύθυνση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου
Χειμάρρας 8Α, 151 25 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6302298
E-mail: csr@helleniq.gr

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.helleniqenergy.gr, αλλά και να ακολουθήσετε τις σελίδες μας στα Mέσα Kοινωνικής Δικτύωσης:

 

Φωτογραφίες

Σχεδιασμός Εντύπου
The Birthdays Design, Athens

Ανάπτυξη Ιστοσελίδας
BEATTHEWHITES, Athens