Ο Όμιλος με μια ματιά

 • 317
  Πρατήρια στο εξωτερικό

 • 1.655
  Πρατήρια στην Ελλάδα εκ των οποίων 220 είναι ιδιολειτουργούμενα

 • 6
  Χώρες Δραστηριοποίησης: Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας

 • 3
  Διυλιστήρια στην Ελλάδα

Ο Όμιλος
με μια ματιά

Εταιρική Ταυτότητα

Η HELLENiQ ENERGY (η νέα επωνυμία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ) προσφέρει πλήθος ενεργειακών προϊόντων, χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης.

Η στρατηγική του Ομίλου εστιάζει στην ανάπτυξη ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου μεταξύ των βασικών δραστηριοτήτων του, καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη στον τομέα της Νέας Ενέργειας, αξιοποιώντας στο έπακρο ευκαιρίες που προσφέρει η ενεργειακή μετάβαση.

Η HELLENiQ ENERGY, με έδρα την Αθήνα (Χειμάρρας 8Α, Μαρούσι), αποτελείται από 64 εταιρείες συμπεριλαμβανομένης και της εισηγμένης στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου μητρικής εταιρείας. Η κατάσταση των θυγατρικών εταιρειών, το αντικείμενο δραστηριότητάς τους, η μετοχική σύνθεση, το ποσοστό ιδιοκτησίας και άλλες σχετικές πληροφορίες παρουσιάζονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2022. Η τρέχουσα νομική μορφή του Ομίλου είναι αποτέλεσμα της αρχικής συγχώνευσης στο πλαίσιο της εισαγωγής της Μητρικής Εταιρείας στο χρηματιστήριο, που έλαβε χώρα το 1998 και των μετέπειτα εταιρικών συναλλαγών (εξαγορές, συγχωνεύσεις καθώς και πρόσφατη εταιρική αναδιοργάνωση της Μητρικής Εταιρείας).

Το 2022 πραγματοποιήθηκε η αλλαγή του ονόματος και η ανανέωση της εταιρικής εικόνας για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Η νέα εταιρική ονομασία, “HELLENiQ ENERGY”, που σηματοδοτεί το αποκορύφωμα μιας μακράς περιόδου αλλαγών για την εταιρεία, παραπέμπει ευθέως στην βαριά κληρονομιά του Ομίλου, αλλά και στη βούλησή του να εξελιχθεί στο αύριο της «έξυπνης» ενέργειας, των εναλλακτικών πηγών και την οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων.

Η στρατηγική της HELLENiQ ENERGY εστιάζει στην ανάπτυξη ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου μεταξύ των βασικών δραστηριοτήτων της, καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη στον τομέα της Νέας Ενέργειας, αξιοποιώντας στο έπακρο ευκαιρίες που προσφέρει η ενεργειακή μετάβαση.

Μετοχική Σύνθεση

 • 70%

  του συνολικού ενεργητικού του Ομίλου αντιπροσωπεύει η δραστηριότητα της διύλισης

 • 65%

  κάλυψη της διυλιστικής δυναμικότητας της Ελλάδας

Οικονομικές Επιδόσεις

 • € 14.508 εκατ.

  Κύκλος εργασιών

 • € 1.601 εκατ.

  Συγκρίσιμα κέρδη EBITDA

 • 7,59 €

  Τιμή μετοχής (30.12.2022)

 • € 1.006 εκατ.

  Συγκρίσιμα καθαρά κέρδη

 • 48%

  Μείωση χρηματοοικονομικού κόστους στην εξαετία

Επιχειρηματικό μοντέλο

Το όραμά μας

Να είμαστε ένας ευέλικτος, εξωστρεφής και πρωτοπόρος ενεργειακός Όμιλος που θα έχει πρωτεύοντα ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση και θα αξιοποιήσει, στο έπακρο τις ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτή.

H στρατηγική μας

Να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο σε όλη τη βασική επιχειρηματική μας δραστηριότητα και τη Νέα Ενέργεια, που θα μας επιτρέψει να εξελιχθούμε σε έναν Όμιλο ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα μέχρι το 2050.

Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν τον Όμιλο
1. Τα στοιχεία αφορούν τις εταιρείες του Ομίλου με έδρα την Ελλάδα

* Ως ενεργοί προμηθευτές ορίζονται οι προμηθευτές οι οποίοι είχαν συνεργασία με τον Όμιλο την τελευταία τριετία.

Δραστηριότητες Ομίλου

Διύλιση και εφοδιασμός

Η διύλιση αποτελεί την κύρια δραστηριότητα της HELLENiQ ENERGY και πραγματοποιείται μέσω της θυγατρικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.. Ο Όμιλος λειτουργεί τρία από τα τέσσερα διυλιστήρια στην Ελλάδα (Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Θεσσαλονίκη), τα οποία καλύπτουν περίπου 65% της συνολικής διυλιστικής ικανότητας της χώρας, ενώ διαθέτουν συνολικά δεξαμενές αποθήκευσης αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου χωρητικότητας 6,65 εκατ. m³. Ακόμα, κατέχει μερίδιο περίπου 60% της ελληνικής αγοράς στον τομέα του χονδρικού εμπορίου πετρελαιοειδών.

Σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αποτελεί η δυνατότητα των διυλιστηρίων του Ομίλου να κατεργάζονται ενδιάμεσα προϊόντα (SRAR, VGO) και να προσαρμόζουν το μίγμα και τα επίπεδα κατεργασίας αργού, ανάλογα με τα αντίστοιχα οικονομικά δεδομένα. Μέσω αυτού, επιτυγχάνεται υψηλότερη κερδοφορία σε σχέση με τα περιθώρια αναφοράς σε όλες τις φάσεις του οικονομικού κύκλου.

Το 2022, έπειτα από την επιβολή οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας λόγω των εξελίξεων στην Ουκρανία, οι πηγές προμήθειας αργού διαμορφώθηκαν ως εξής: Ιράκ (27%), Caspian Pipeline Consortium (25%), Σαουδική Αραβία (14%), Λιβύη (13%), Αίγυπτος (8%), Αζερμπαϊτζάν (4%), Αλγερία (3%), Νορβηγία (1%), Ρωσία (3,5% – παραλαβές που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου) και μικρές αγορές από Τυνησία και Γουιάνα.

Επιτεύγματα 2022

 • €440 εκατ.

  συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA,
  ρεκόρ κερδοφορίας για το Δ’ Τρίμηνο 2022

 • €24 εκατ.

  εκπτώσεις εφαρμόσθηκαν στις πωλήσεις
  πετρελαίου θέρμανσης για την στήριξη των καταναλωτών
  εν μέσω ενεργειακής κρίσης

 • Επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμματισμένων γενικών συντηρήσεων στα διυλιστήρια Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Θεσσαλονίκης.
 • Επιτυχής διαχείριση της ενεργειακής κρίσης, με προσαρμογή του μίγματος προμήθειας πρώτων υλών και διασφάλιση του εφοδιασμού της αγοράς.

 

Εμπορία

Στη χονδρική εμπορία καυσίμων οι πωλήσεις διενεργούνται από τη θυγατρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε. προς τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και η θυγατρική του Ομίλου ΕΚΟ ΑΒΕΕ, καθώς και προς συγκεκριμένους ειδικούς πελάτες, όπως οι Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ η πλεονάζουσα παραγωγή (50-60%) εξάγεται. Όλα τα προϊόντα διύλισης του Ομίλου καλύπτουν τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές (Euro VI).

Στη λιανική εμπορία, η HELLENiQ ENERGY κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα, μέσω της θυγατρικής εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ, με ένα δίκτυο λιανικής πώλησης 1.655 πρατήριων ΕΚΟ και bp (εκ των οποίων 220 είναι ιδιολειτουργούμενα), καθώς και στις πωλήσεις υγραερίου, βιομηχανικών, αεροπορικών και ναυτιλιακών καυσίμων και λιπαντικών.

Δραστηριοποιείται επίσης στις αγορές της Ν.Α. Ευρώπης, μέσω ενός δικτύου 317 πρατηρίων με σημαντική θέση στην εμπορία καυσίμων μέσω των θυγατρικών της εταιρειών σε Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο και Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Επιπλέον, ο Όμιλος διαθέτει το πληρέστερο δίκτυο εφοδιασμού καυσίμων με:

 • 15 εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής καυσίμων,
 • 24 σταθμούς ανεφοδιασμού αεροσκαφών στα κυριότερα αεροδρόμια,
 • 2 εμφιαλωτήρια υγραερίου,
 • 1 μονάδα παραγωγής και συσκευασίας λιπαντικών.

Επιτεύγματα 2022

 • 18% αύξηση

  του όγκου πωλήσεων στην Ελλάδα
  (61 εκατ. € Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA)

 • 1η θέση

  στους κλάδους Αεροπορίας και Ναυτιλίας
  (διατήρηση ηγετικής θέσης σε σχέση με το 2021)
  στην Ελλάδα (αύξηση 68% στις πωλήσεις
  αεροπορικών καυσίμων και 6% των ναυτιλιακών)

 • 18% αύξηση

  του όγκου πωλήσεων στο εξωτερικό με σημαντική συνεισφορά από την Κύπρο, το Μαυροβούνιο και τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας

 • Έναρξη προγράμματος επιβράβευσης καταναλωτών «ΕΚΟ Smile» στην Ελλάδα.
 • Αύξηση του αριθμού πρατηρίων που προσφέρουν την EKO Unleaded 98 στην Ελλάδα.
 • Έμφαση στην ανάπτυξη των ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων στην Ελλάδα.
 • Υψηλή συμμετοχή των διαφοροποιημένων καυσίμων κίνησης (βενζίνες 98 &100 οκτανίων, ενισχυμένο πετρέλαιο κίνησης) στις συνολικές πωλήσεις καυσίμων κίνησης των πρατηρίων στην Ελλάδα.
 • Αύξηση μεριδίων αγοράς βενζινών, πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης στην Ελλάδα.
Πετροχημικά

Οι δραστηριότητες των πετροχημικών επικεντρώνονται στην παραγωγή και εμπορία πολυπροπυλενίου, BOPP φιλμ και διαλυτών, καθώς και στην εμπορία εισαγόμενων πλαστικών και χημικών προϊόντων. Η HELLENiQ ENERGY, μέσω της θυγατρικής DIAXON Α.Ε., διαθέτει το μοναδικό καθετοποιημένο συγκρότημα παραγωγής πετροχημικών στην Ελλάδα, με κύρια προϊόντα το πολυπροπυλένιο και τα παράγωγά του. Το μερίδιο της εγχώριας αγοράς υπερβαίνει το 50%.

Με βάση τη συμμετοχή στα οικονομικά μεγέθη, η αλυσίδα προϊόντων προπυλενίου – πολυπροπυλενίου – BOPP αποτελεί τη βασική δραστηριότητα των πετροχημικών. Η παραγωγή πολυπροπυλενίου στηρίζεται στην τεχνολογία της Basell, μια από τις κορυφαίες διεθνώς. Το εργοστάσιο παραγωγής πολυπροπυλενίου που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη τροφοδοτείται κυρίως από προπυλένιο, που παράγεται στο διυλιστήριο του Ομίλου στον Ασπρόπυργο. Αντίστοιχα, μέρος του παραγόμενου πολυπροπυλενίου αποτελεί την πρώτη ύλη για τη μονάδα παραγωγής ΒΟPP φιλμ στην Κομοτηνή.

Επιτεύγματα 2022

 • 70% των πωλήσεων

  των πετροχημικών προϊόντων εξάγεται σε άλλες χώρες

 • Cast Film

  έναρξη νέας γραμμής παραγωγής στην Κομοτηνή

 • € 380 εκατ.

  οι πωλήσεις των πετροχημικών
  (€74 εκατ. EBITDA)

Ηλεκτροκίνηση

Η HELLENiQ ENERGY δραστηριοποιείται στην ηλεκτροκίνηση, μέσω της ElpeFuture, η οποία λειτουργεί ως Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτροκίνησης (Π.Υ.Η.), ως Φορέας Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.), αλλά και ως Φορέας Διεκπεραίωσης Συναλλαγών (Φ.Δ.Σ.). Στόχος της είναι η εδραίωση στην αγορά και η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου φόρτισης σε πρατήρια με φορτιστές ταχείας και υπερταχείας φόρτισης, αλλά και σε σημεία ενδιαφέροντος με δημιουργία κόμβων απλής φόρτισης.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία έχει ήδη συνάψει συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις (B2B) για φόρτιση εταιρικών στόλων και στοχεύει στην επέκταση του δικτύου μέσω πρόσθετων συνεργασιών. Διαθέτει:

 • 50 ταχυφορτιστές ισχύος 50 έως 120 kW σε πρατήρια του Ομίλου (ΕΚΟ & bp), σε αυτοκινητόδρομους και αστικές περιοχές,
 • 75 υποδομές φόρτισης ισχύος 22 kW σε χώρους στάθμευσης,
 • Πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης και εφαρμογή για smartphones ElpeFuture ChargenGo.

Επιτεύγματα 2022

 • 125 σημεία φόρτισης

  σε πρατήρια ΚΑΛΥΨΩ (ΕΚΟ & bp) στην Ελλάδα και σημεία ενδιαφέροντος

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η HELLENiQ ENERGY δραστηριοποιείται ενεργά στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με χαρτοφυλάκιο 341 MW σε λειτουργία και περισσότερα από 2 GW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, μέσω της θυγατρικής της, HELLENiQ RENEWABLES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που ιδρύθηκε το 2006. Η προτεραιότητά της είναι η ανάπτυξη σημαντικής εγκατεστημένης ισχύος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα επόμενα χρόνια, διαφοροποιώντας το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου και συμβάλλοντας σε αντιστάθμιση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του Ομίλου, με στόχο την επίτευξη >1 GW εγκατεστημένης ισχύος έως το 2025 και >2 GW έως το 2030.

Ο Όμιλος διαθέτει:

 • 1 Φ/Β πάρκο ισχύος 204 MW στην Κοζάνη
 • 8 Φ/Β σταθμούς σε ακίνητα του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων και των διυλιστηρίων, συνολικής ονομαστικής ισχύος 21 MW,
 • Συγκροτήματα Φ/Β σταθμών συνολικής ισχύος 16 MW στη Βοιωτία,
 • 3 αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 99 MW σε Μάνη, Εύβοια και Μεσσηνία,
 • 22 Φ/Β συστήματα αυτό-παραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό συνολικής ισχύος περίπου 355 kW, σε ισάριθμα πρατήρια υγρών καυσίμων ΕΚΟ και bp,
 • 5 Φ/Β συστήματα στην ΟΚΤΑ (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας), συνολικής ισχύος 440 kW.

Επιτεύγματα 2022

 • 204 MW

  συνολική ισχύς του Φ/Β πάρκου στην Κοζάνη, ενός από τα μεγαλύτερα πάρκα στην Ευρώπη (τέθηκε σε κανονική λειτουργία)

 • 16 MW

  συνολικής ισχύς του Φ/Β πάρκου στη Βοιωτία (ολοκληρώθηκε η εξαγορά και τέθηκε σε λειτουργία)

 • 2 αιολικά πάρκα

  στην περιοχή της Νότιας Εύβοιας ισχύος 38 MW και στην περιοχή της Μάνης ισχύος 55 MW (ολοκληρώθηκε η εξαγορά και τέθηκαν σε λειτουργία)

Επιπλέον, η HELLENiQ RENEWABLES συνεχίζει να εξετάζει επενδύσεις σε αυτό-παραγωγή με ιδιοκατανάλωση στις εγκαταστάσεις του Ομίλου, που είναι συνδεδεμένες στη χαμηλή και μέση τάση

Ηλεκτρική Ενέργεια & Φυσικό Αέριο

Στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας, η HELLENiQ ENERGY συμμετέχει στην κοινοπραξία ELPEDISON BV (50% HELLENiQ ENERGY, 50% EDISON), ενώ στον κλάδο φυσικού αερίου συμμετέχει στη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. και ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. (35% HELLENiQ ENERGY, 65% ΤΑΙΠΕΔ). To 2022, στο πλαίσιο της στρατηγικής εξόδου του Ομίλου από μη εμπορικές δραστηριότητες, ολοκληρώθηκε η πώληση του μεριδίου του Ομίλου (35%) στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., που έχει ως κύρια δραστηριότητα τη διανομή φυσικού αερίου μέσω δικτύων μέσης και χαμηλής πίεσης.

Η ELPEDISON είναι ένας από τους μεγαλύτερους σε μέγεθος ανεξάρτητους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 840 MW τεχνολογίας συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (420 MW στη Θεσσαλονίκη και 420 MW στη Θίσβη Βοιωτίας). Επίσης, η ELPEDISON αναπτύσσει νέο σταθμό συνδυασμένου κύκλου στη Θεσσαλονίκη, με καύσιμο φυσικό αέριο, συνολικής ισχύος 826 MW.

Επιτεύγματα 2022

 • 6,1%

  το μερίδιο αγοράς της ELPEDISON

 • 826 MW

  συνολική ισχύς του νέου σταθμού συνδυασμένου κύκλου στη Θεσσαλονίκη της ELPEDISON, με καύσιμο φυσικό αέριο (σε φάση ανάπτυξης)

 • €62 εκατ.

  συνεισφορά της ELPEDISON στα κέρδη του Ομίλου (έναντι 26 εκατ. ευρώ το 2021)

 • € 59 εκατ. συνεισφορά της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ στα κέρδη του Ομίλου.
Έρευνα & Παραγωγή Υδρογονανθράκων

Η HELLENiQ ENERGY, μέσω της θυγατρικής της HELLENiQ UPSTREAM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., παρακολουθεί και συμμετέχει στις εξελίξεις στον τομέα της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, σε επιλεγμένες περιοχές, είτε αυτοδύναμα, είτε σε κοινοπραξία με διεθνείς εταιρείες του κλάδου, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες της αγοράς.

Οι ενέργειες εκτίμησης του δυναμικού σε υδρογονάνθρακες με την εκτέλεση γεωφυσικών καταγραφών πραγματοποιούνται με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον και τις δραστηριότητες των τοπικών κοινωνιών. Ο Όμιλος εστιάζει στην Ελλάδα και προχωρά στην προώθηση στρατηγικών συνεργασιών με διεθνείς εταιρείες του κλάδου.

Οι περιοχές δραστηριοποίησης στην Ελλάδα είναι:

 • Η θαλάσσια περιοχή 10 (Block 10) του Ιονίου Πελάγους στον Κυπαρισσιακό κόλπο (HELLENiQ UPSTREAM ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ 100%, διαχειριστής).
 • Η θαλάσσια περιοχή Ιόνιο, στη Δυτική Ελλάδα (HELLENiQ UPSTREAM ΙΟΝΙΟ 100%, διαχειριστής).
 • Η θαλάσσια ερευνητική περιοχή του Θρακικού Πελάγους στο Βόρειο Αιγαίο (HELLENiQ UPSTREAM ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ 25% σε κοινοπραξία με Calfrac Well Services Ltd. 75%).
 • Η θαλάσσια περιοχή 2 (Block 2) δυτικά της Κέρκυρας (HELLENiQ UPSTREAM ΔΥΤΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑ 25% σε επιχειρηματικό σχήμα με Energean Hellas 75%).
 • Οι δύο θαλάσσιες περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης (ExxonMobil – διαχειριστής 70%, HELLENiQ UPSTREAM ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 30%).

Επιτεύγματα 2022

 • Στο Block 10, στην περιοχή του Κυπαρισσιακού Κόλπου, ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2022 η 1η Ερευνητική Φάση (δισδιάστατες γεωφυσικές καταγραφές, έκτασης 1.200 χλμ.), ενώ τον Δεκέμβριο του 2022 ξεκίνησε η 2η Ερευνητική Φάση (έργο πρόσκτησης των 2.450 τετ. χλμ., τα οποία ξεπερνούν τις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου της Β’ Ερευνητικής Φάσης) και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2023. Και οι δύο φάσεις γεωφυσικών ερευνών πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία, μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που προβλέπονται από την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και αποτελούν κανόνες καλής πρακτικής της βιομηχανίας. Η επεξεργασία των νεοαποκτηθέντων δεδομένων της 1ης Ερευνητικής Φάσης έχει ολοκληρωθεί (Ιανουάριος 2023) και θα ακολουθήσει η ερμηνεία τους.
 • Στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου «Block 2» όπου η Energean Hellas Ltd. (75%) είναι ο Εντολοδόχος της Σύμβασης Μίσθωσης, ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2022, η καταγραφή τρισδιάστατων σεισμικών (3D) έκτασης 2.212 τετ. χλμ.
 • Στις θαλάσσιες περιοχές «Δυτικά Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά Κρήτης», βρίσκεται σε εξέλιξη η 1η Ερευνητική Φάση των παραχωρήσεων . Μετά την αποχώρηση της TotalEnergies από την Σύμβαση Μίσθωσης και τις σχετικές συναινέσεις από Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας & ΕΔΕΥΕΠ, το τελικό επιχειρηματικό σχήμα διαμορφώθηκε ως ExxonMobil Exploration & Production Greece (Crete) B.V (70%, Operator) και ΕΛΠΕ ΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ/ ΕΛΠΕ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (30%). Σε εξέλιξη βρίσκονται στην περιοχή, από τον Νοέμβριο 2022, δισδιάστατες σεισμικές καταγραφές (2D) Multiclient περίπου 12.000 χλμ. οι οποίες ολοκληρώθηκαν τέλη Φεβρουαρίου 2023.
 • Για τη θαλάσσια περιοχή 1 του Ιονίου Πελάγους, βόρεια της Κέρκυρας (Block 1) έχει υποβληθεί προσφορά και αναμένει την απόφαση της Αρμόδιας Αρχής.
Τεχνικές Μελέτες

Ο Όμιλος παρέχει τεχνικές (engineering) και συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της ενέργειας στη Ν.Α. Ευρώπη, μέσω της θυγατρικής εταιρείας του, ΑΣΠΡΟΦΟΣ, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και πρακτικές, ενώ είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ΕΛΟΤ 1429, ISO 14001 και ISO 45001.

Επιτεύγματα 2022

 • +120 έργα τόσο σε πελάτες εκτός Ομίλου όσο και σε Ελλάδα και εξωτερικό (πχ. EastMed, FSRU κ.ά.).
 • € 12,3 εκατ. κύκλος εργασιών της ΑΣΠΡΟΦΟΣ